18

Daily Coding: Problem #1 - Easy

status: Resolved
Given a list of numbers and a number k, return whether any two numbers from the list add up to k.
Example:  given [10, 15, 3, 7] and k of 17, return true since 10 + 7 is 17.

✧ ✧ ✧

Các bạn đọc và hiểu đề trước nha, nếu có gì thắc mắc thì để lại bình luận mình sẽ giải đáp.

Ngoài việc giải được yêu cầu của đề bài, hãy cố gắng làm tối ưu về thời gian thực thi ( time complexity ) và bộ nhớ ( space complexity) nha.

 Trước khi bắt đầu:

Bài toán được lấy ra trong video khá nổi tiếng interview của google, ngoài việc đưa ra bài toán, trong quá trình giải google còn phân tích xem cách bạn hỏi để giải quyết vấn đề, các edge case, input, output.

Mình nghĩ là bạn nên xem video này:

Thực tế trong buổi phỏng vấn điều bạn cần làm trước tiên đó là cần hiểu được bài toán, hỏi thật kĩ yêu cầu mà người phỏng vấn đưa ra cho bạn, trong quá trình làm thì vừa làm vừa nói ra ý tưởng của mình để người phỏng vấn có thể xem xét cách bạn làm và có thể đưa ra nhưng gợi ý cho bạn.

Trước khi giải có thể share ý tưởng của bạn với người phỏng vấn. Nếu bị stuck thì đừng ngại xin gợi ý từ phía người phỏng vấn, nhưng phải biết cách xin nha chứ đừng có kêu "anh ơi cái này làm sao?????".

Lời giải

Cách mình sắp implement sẽ giống với ý tưởng của bạn Khánh đã comment phái cuối bài:

Kết bài

Mình sẽ bắt đầu chuỗi daily coding này như một cách để rèn luyện kĩ năng coding, kĩ năng giải quyết vấn đề. Các bạn cũng có thể cùng mình tiếp nối chuỗi coding này bằng cách post những problem lên codefun, có thể là những problem bạn đi phỏng vấn gặp phải, hoặc có thể là những bài toán hằng ngày trong quá trình làm việc bạn gặp phải.

Một người học thì sẽ rất lâu so với nhiều người cùng học và share lại cho nhau.

Hi vọng sẽ được thấy những bài post của bạn nối tiếp series daily coding này ??.

#programming#algorithm#dailycoding
18
0
...