Problem #6: Find all paths from the root tree

Given a binary tree, return all paths from the root to leaves

For example, given the tree:

Find all paths from the root treeFind all paths from the root tree
🎄🎁🎄🎁🎄🎁🎄🎁🎄

Tổng hợp các problem trước:

Let coding.... ???

Cảm ơn bạn Lý Thành Nhân đã chia sẽ lời giải. Mình đang tiếp cận 1 cách khác là sử dụng stack để duyệt cây nhưng đang bị stuck chỗ truy vết path.

 Sử dụng stack để duyệt cây:

  • dailycoding
  • algorithm
  • datastructure
  • programming
Loading
Đăng nhập để bình luận