Bài viết mới

Có nên tối ưu hoá ứng dụng sớm ?

Việc làm sai yêu cầu sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để sửa. Giả sửa bạn phát triển phần mềm dựa trên mô hình Waterfall, làm rõ yêu cầu là bước đầu tiên, nếu đã đi đến khâu bàn giao rồi mà sai yêu cầu

Lý Thành Nhân
Lý Thành Nhân

10:53 10/07/2021đăng trongCông nghệ

Có nên tối ưu hoá ứng dụng sớm ?

Việc làm sai yêu cầu sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để sửa. Giả sửa bạn phát triển phần mềm dựa trên mô hình Waterfall, làm rõ yêu cầu là bước đầu tiên, nếu đã đi đến khâu bàn giao rồi mà sai yêu cầu

Lý Thành Nhân
Lý Thành Nhân

10:53 10/07/2021đăng trongCông nghệ