banner

10 Basic Metrics trong Performance Marketing  (Part 1)

" Measurement is what makes marketing a science, rather than a superstition." Đây là một chân lý mà mình khá tâm đắc, luôn khiến mình suy nghĩ làm sao để có thể đo lường các chiến dịch marketing một cách detail và deep-dive hết mức có thể khi run các campaign cho SMEs. Chưa bàn tới những thể loại metric cao siêu mà mình từng tiếp xúc thì đây là 10 metric siêu cơ bản mà hầu như bất kì một bạn Performance Marketing nào cũng sẽ gặp rất nhiều lần trong đời.

avatar
Quyên Lê mupne

Cách đây 3 tháng

6
6

Cùng tham gia học tập và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức qua những bài blog

© 2020 Nextlint