-- Posts

-- Followers

-- Followings

Tác giả:

Trường Trường

Mình là Trường sinh năm 99. \nHiện tại đang sinh sống và làm việc tại đà nẵng.\nMình bắt đầu theo học fpt polytechnic vào năm 7/2019 .\nMình đang nhận vị trí Front-end dev

Bài viết của Trường Trường

High level experience in web design and development knowledge, producing quality work.

© Nextlint_2023 All Rights Reserved

Privacy Policy Terms of Use