Về Codefun

Codefun được xây dựng với mục đích chính duy nhất là để hướng tới việc chia sẻ kiến thức và thảo luận về lập trình.

Chia sẻ ở đây với Codefun ở thời điểm này là hoàn toàn miễn phí và tự do dành cho tất cả các bạn. Bài viết của các bạn dù ngắn dù dài, dù đơn giản hay phức tạp, Codefun đều rất hoan nghênh việc chia sẻ.

Mỗi bài viết từ các bạn là một động lực rất lớn đội ngũ dev của Codefun đóng góp nhiều hơn vào sản phẩm. Tụi mình đang cố gắng để phát triển thêm nhiều tính năng hơn tạo sự thoải mái cho người viết bài cũng như tìm cách tạo ra lợi ích riêng cho những bài viết hay và những tác giả đóng góp nhiều.

Hiện tại Codefun còn rất non trẻ và rất mong nhận được nhiều góp ý hơn từ cộng đồng. Các anh chị, bạn bè có thể góp ý qua Email hoặc Facebook.

Đăng ký thành viên Codefun để có thể viết bài, thảo luận, học nhiều hơn qua những bài viết nhé.

Codefun, cùng học, cùng chia sẻ, cùng tiến bộ.

Happy and enjoy ❤️