Introduce Alacritty - The Fastest Terminal

Introduce Alacritty - The Fastest Terminal

Ly Nhan

3 years 5 min read

Fastest ở đây là theo lời của tác giả nha ?. Cơ mà trước giờ mình cũng thử qua Iterm2 (Mac Only), Kitty là những tool thì thấy Alacritty là ổn nhất. Viết bằng Rust, cross platform sử dụng GPU để render dễ custom và tính di động cao, chỉ cần một file config (alacritty.yml) thì ở platform nào cũng *work.

*Mình mới thử trên MacOS và Linux thôi nha, window thì mình chưa thử ??

Install

Cài đặt qua command line:

MacOSX:

brew cask install alacritty

Trên ubuntu phải install qua cargo ( Rust Package Manager):

//install cargo
curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh
// install alacritty via cargo
cargo install alacritty

Generate file config alacritty (alacritty.yml):

$ mkdir $HOME/.config/alacritty
$ wget -O $HOME/.config/alacritty/alacritty.yml https://raw.githubusercontent.com/alacritty/alacritty/master/alacritty.yml

Để mở alacritty các bạn gõ alacritty vào term để mở alacritty terminal lên.

Config

Mở file vs alacritty.yml: code ~/.config/alacritty/alacritty.yml

Bạn có thể tuỳ chỉnh font, keybinding, colors, cursor... Trong file alacritty.yml mặc định đã có liệt kê và giải thích hết các chức năng của từng config nên mình sẽ không nói lại ở đây nữa. Các bạn cài đặt có thắc mắc gì thì bình luận mình sẽ giải thích.

Đây là so sánh nhỏ về memory khi mình bật neovim và mở 10 buffer:

Alacritty GPU time usage:

Kết bài

Mình đã có một series hướng dẫn IDE hoá neovim trên nextlint. Neovim là một text editor chạy trên terminal, nên việc chọn một terminal có performance cao rất quan trọng, nâng cao hiệu năng làm việc của các bạn. Bên cạnh đó kết hợp với tool với như tmux nữa thì làm việc phê khỏi phải bàn.

Bài viết tiếp theo mình sẽ viết về tmux và compile neovim + alacritty + tmux lại. Đăng kí thành viên theo dõi mình để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhé.

High level experience in web design and development knowledge, producing quality work.

© Nextlint_2023 All Rights Reserved

Privacy Policy Terms of Use